Naturkampen 2023

Naturen forsvinner der du bor

Naturen og mangfoldet av arter er fantastisk og gir oss mat, medisiner, flomdemping, karbonlagring, frisk luft og rent vann. Men hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter, dyr og sopp. For ni av ti trua arter på rødlista, er det arealendringer som er den største trusselen.

Ødelagt natur er en konsekvens av politiske valg. Ditt kommunestyre kan prioritere naturen, men gjør de det? I Naturkampen har Sabima synliggjort valg dine folkevalgte har tatt som påvirker naturen. Hvor vinner naturen, og hvor taper den?

Samlet rangeringKommuneEndring fra i fjor
37Ulstein
+45
40Stranda
+180
48Sunndal
-40
71Surnadal
-14
79Giske
-29
327Sula
+11
337Molde
-117
341Sande
-11
354Vanylven
-55
355Ålesund
-145
info

Oversikt over kilder og metode for Naturkampen 2023.

Sjekk gjerne ut Naturkampen 2022 for fjorårets rangering.

Du kan også laste ned alle tall i excel format.