Naturkampen 2023

Naturen forsvinner der du bor

Naturen og mangfoldet av arter er fantastisk og gir oss mat, medisiner, flomdemping, karbonlagring, frisk luft og rent vann. Men hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter, dyr og sopp. For ni av ti trua arter på rødlista, er det arealendringer som er den største trusselen.

Ødelagt natur er en konsekvens av politiske valg. Ditt kommunestyre kan prioritere naturen, men gjør de det? I Naturkampen har Sabima synliggjort valg dine folkevalgte har tatt som påvirker naturen. Hvor vinner naturen, og hvor taper den?

Samlet rangeringKommuneEndring fra i fjor
4Loppa
+130
9Porsanger - Porsángu - Porsanki
+143
17Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
+303
22Skjervøy
+163
27Karlsøy
+136
326Kvæfjord
-74
334Vardø
-50
336Sørreisa
-28
345Gamvik
+11
346Nordkapp
-78
info

Oversikt over kilder og metode for Naturkampen 2023.

Sjekk gjerne ut Naturkampen 2022 for fjorårets rangering.

Du kan også laste ned alle tall i excel format.