Naturkampen 2023

Sør-Varanger

Nummer 125 av landets kommuner

Kart over Norge

#125

/356 i Norge

info

Oversikt over kilder og metode for Naturkampen 2023.

Sjekk gjerne ut Naturkampen 2022 for fjorårets rangering.

Du kan også laste ned alle tall i excel format.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte naturen?

Naturen gir oss rent vann, mat, medisiner og opplevelser for livet. Den beskytter oss mot flom og ras og fanger karbon. Du kan gi tilbake. Bidra til vi tar bedre vare på den verdifulle naturen og artene som lever der:

I egen hage

Lag en miljøvennlig hage

Hvordan vi steller i hagen og hvilke planter vi bruker har stor påvirkning på naturen. Lær hvordan du lager en miljøvennlig hage uten fremmede arter, med torvfri jord og masse planter for humlene!

I egen hage

Bli med på kartlegging av naturen

I dag er bare 25 prosent av antatt verdifull natur i Norge kartlagt. Du kan bidra til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur ved å bli naturkartlegger!

I egen hage

Engasjer deg og still krav

Kommunene kan gjøre mye for å ta vare på natur, som å kartlegge arter og verdifull natur, ta vare på artsrike kulturlandskap, gammelskoger og våtmarker, bekjempe fremmede arter, lage planer for naturmangfold, ansette folk med naturkompetanse og sette mål om arealnøytralitet. Du kan bidra ved å engasjere deg i stort eller smått på vegne av naturen. Vi gir deg tips om hva du bør kreve av din kommune.