Naturkampen 2023

Valg av smiley for en indikator

Forklaring

Smilefjesskala som viser hvordan smilefjes fordeles basert på rangeringen kommunen har fått. De 10% beste gir et ekstra smilende smilefjes, de 10% dårligste gir et ekstra surt smilefjes. Er rangeringen blant 30 og 70% får kommunen et nøytralt smilefjes.

Hvor mange rangeringer som inngår i de 10% beste avhenger av hvor mange kommuner som er med i sammenligningen for indikatoren, f.eks. så har ikke alle kommuner strandsone. Hvis der er 100 kommuner som inngår i sammenligningen for en indikatoren så betyt det at de som er rangert på 1. til 10. plass vil få det beste smilet.

Hva om mange kommuner deler på første plassen?

Hvis vi har en indikator der den beste verdien er 0, f.eks antall km² planlagt nedbygd strandsone, så kan det være mange kommuner som ikke har planlagt å bygge ned noe av den. Hvis vi later som at 100 kommuner inngår i denne indikatoren og at 40 av disse ikke har planlagt å bygge ned noe strandsone så vil alle disse få det beste smilet. Har man den beste rangeringen, altså førsteplass, så vil man alltid få det beste smilet uansett hvor mange man deler førsteplassen med.

Så hva med kommunen som har planlagt å bygge ned 0.1 km² strandsone? Den kommunen vil da havne på 41. plass og få det midterste smilet (gul). Ingen vi da få det nest beste smilet, dette er fordi smilet er en ren sammenligning mellom kommunene på rangeringen, ikke på hvor mye de planer å bygge ned.

Denne logikken blir den samme dersom veldig mange kommuner deler sisteplassen. Si at 50 kommuner deler sisteplass, da vil de alle få det dårligste smilet

Indikatorer med en tekstlig verdi

Noen indikatorer har en tekstlig verdi og ikke et direkte sammenlignbart tall. Disse indikatorene får en smiley direkte ut i fra den tekstlige verdien som vises under her hvor hver av disse:

Har kommunen en kommunedelplan for naturmangfold?

 • Ekstra smilende smilefjes

  Ja, ferdig

 • Smilende smilefjes

  Under arbeid

 • Strekmunn smilefjes

  Gjort vedtak

 • Ekstra surt smilefjes

  Ingen plan

Unngår kommunen å plante skadelige fremmede arter i grøntanlegg?

 • Ekstra smilende smilefjes

  Kommunen har gjort vedtak

 • Smilende smilefjes

  Kommunen er sertifisert miljøfyrtårn

 • Strekmunn smilefjes

  Kommunen oppgir at de praktiserer uten vedtak

 • Ekstra surt smilefjes

  Nei/Ikke besvart

Vil kommunen bli arealnøytral?

 • Ekstra smilende smilefjes

  Arealplan + økologisk komp

 • Smilende smilefjes

  Arealplan

 • Strekmunn smilefjes

  Frittstående planverk

 • Surt smilefjes

  Kommunen oppgir selv at de er i en prossess

 • Ekstra surt smilefjes

  Nei/Ukjent

Har kommunen vedtatt bruker i miljøvedtaksregisteret?

 • Ekstra smilende smilefjes

  Ja

 • Ekstra surt smilefjes

  Nei